Welke elektroden kan ik gebruiken voor APS Therapy?

Hierover heerst veel onduidelijkheid omdat iedere elektroden aanbieder zijn elektroden graag wil aanbieden echter in het geval van APS Therapy ligt dat wat gecompliceerder.

APS Therapy heeft heel veel elektroden getest voor het gebruik met het APS apparaat. Het doel hierbij is om te onderzoeken of de elektroden veilig en effectief te gebruiken zijn. Het is gebleken dat de meeste elektroden hier niet voor geschikt zijn. Een veel gemaakte misvatting is dat alle elektrotherapie toepassingen met dezelfde elektroden gedaan kan worden.

Welke elektroden zijn wel geschikt?

Tijdens onderzoek is gebleken dat de volgende elektroden veilig te gebruiken zijn met APS Therapy:

Deze elektroden zijn uitstekend geschikt omdat deze niet verzuren en qua overdrachtsweerstand uitstekend samen werken met het APS apparaat. De behandeling heeft ook het beste resultaat met deze elektroden.

Welke elektroden zijn niet geschikt?

Andere elektroden als bovengenoemde zijn niet geschikt voor het gebruik met APS Therapy en de redenen hiervoor zijn:

  • Verzuring van de elektroden waardoor er huidirritatie en/of huidverbranding kan ontstaan
  • Geen juiste prikkel overdracht waardoor het juiste effect niet behaald wordt
  • Beschadiging van de aansluitingen

Schade aan het APS toestel of aan de bijbehorende accessoires zoals krulsnoertjes naar aanleiding van het gebruik van onjuiste elektroden valt niet binnen de garantie.

Het display loopt niet op als ik de intensiteit verhoog

aps display 000

Als u het APS toestel inschakelt om te gaan behandelen en de waarde in het display loopt niet op en blijft op “0.00” staan dan kan dit een aantal oorzaken hebben.

  1. De elektroden dienen verbonden te zijn met de krulsnoertjes van het APS apparaat en aangebracht te zijn op het lichaam. Als dit nog niet gebeurd is zal de waarde in het display niet oplopen en op “0.00” blijven staan.
  2. De plak elektroden dienen vervangen te worden. Na enige tijd wordt de weerstand van de plak elektroden hoger en zijn dan niet meer geschikt voor de APS behandeling. Bij een te hoge elektrode weerstand zal de waarde ook moeilijk of niet meer oplopen. Nieuwe elektroden kunt u hier bestellen.
  3. Als de voorgaande punten geen verbetering hebben opgeleverd dan is er nog de mogelijkheid dat de krulsnoertjes gebroken zijn. Op dat moment kan er geen verbinding meer gemaakt worden en dienen deze vervangen te worden. De krulsnoertjes kunt u hier bestellen.

Het APS apparaat schakelt voor 8 minuten uit

Het APS apparaat is ingesteld om na 8 minuten uit te schakelen. Dit is om veiligheidsredenen zo gekozen dat overbehandeling voorkomen wordt.

exhausted-batteryToch kan het voorkomen dat het APS apparaat al vroegtijdig uitschakelt. De reden hiervan heeft te maken met de spanning van de batterij. Als deze te laag wordt zal het APS apparaat uitschakelen.

Kies de juiste batterij

Vervang de batterij dan met een nieuwe volle batterij. Gebruik bij voorkeur batterijen van een bekend merk, bijvoorbeeld Duracell. Batterijen van onbekendere merken met namen gelijkend op “Power” of “Energy” maken vaak hun belofte niet waar en zijn niet geschikt voor het gebruik met het APS apparaat.
Een batterij van een dergelijk onbekend merk lijken vaak “vol” aan te geven in een tester maar enkele minuten na inschakeling valt de spanning van deze batterijen vaak weg waardoor het APS apparaat uitschakelt. Na enkele seconden onbelast zullen deze batterijen in een gemiddelde tester toch weer “vol” aangeven.

Hoe bepaal ik de beste behandelstand?

Voor dat de behandelstand bepaald kan worden moeten uiteraard eerst de elektroden aangebracht worden op het lichaam.

Hoe bepaal ik mijn behandelstand?

Daarna wordt het belangrijk om langzaam de intensiteit op te draaien tot het moment dat er bij één of meerdere elektroden een lichte tinteling ervaren wordt en draai vervolgens de intensiteit met de helft tot tweederde terug om de juiste behandelstand te verkrijgen.

Een voorbeeld:

aps display 030

In dit voorbeeld wordt de lichte tinteling ervaren bij 0.30

Vervolgens wordt de behandelstand bepaald door deze stand met de helft tot tweederde te reduceren. Dat betekent dat de waarde ergens tussen 0.10 en 0.15 zal komen te liggen.

aps display 013

In dit geval is 0.13 een goede behandelstand aangezien deze keurig tussen 0.10 en 0.15 ligt.

Leeftijdsafhankelijkheid

De behandelstand van het APS therapie apparaat is ook afhankelijk van uw leeftijd. Zo hebben we per leeftijdscategorie een maximale behandelstand bepaald. Hieronder worden de maximale behandelstanden weergegeven per leeftijdscategorie:

aps display 060

Bij een leeftijd tot 40 jaar wordt als maximale stand 0.60 aanbevolen.

Bij een leeftijd van 40 tot 60 jaar wordt als maximale behandelstand 0.40 aanbevolen.

Bij een leeftijd van 40 tot 60 jaar wordt als maximale behandelstand 0.40 aanbevolen.

Bij

Bij een leeftijd van 60 jaar en hoger wordt een maximale behandelstand van 0.20 aanbevolen.

Let op: Dit zijn maximaal aanbevolen behandelstanden, het beste resultaat wordt bereikt door de intensiteit te verhogen tot er een lichte prikkeling gevoeld wordt en vervolgens de waarde met de helft tot tweederde te reduceren.

Als men met een te hoge behandelstand de APS therapie toepast kan het voorkomen dat men te veel afvalstoffen vrij maakt wat kan resulteren in meer (spier)pijn. Mocht dit optreden dan is er geen schade ontstaan maar is het lichaam te hoog belast en is het aan te raden de volgende behandelingen op een lager niveau te behandelen.

Behandeling op het hoofd

Bij behandelingen op het hoofd adviseren we een maximale behandelstand van 0.05.

De maximaal aanbevolen behandelstand voor behandelingen op het hoofd bedraagt 0.05

De maximaal aanbevolen behandelstand voor behandelingen op het hoofd bedraagt 0.05

Ook voor deze behandeling geldt dat een te hoge behandelstand niet resulteert in beschadiging van het lichaam maar dat het mogelijk is dat u van een hogere behandelstand hoofdpijn, duizeligheid of misselijkheid ervaart. Dit komt door het vrijmaken van te veel afvalstoffen. Het is raadzaam dan wat extra water te drinken en de volgende behandelsessie wat lager te behandelen qua behandelintensiteit.

Wat vertelt de waarde in het display mij?

De Display waarde vertelt on hoeveel milliampère er van de zwarte elektrode(n) naar de rode elektrode(n) loopt. Met andere woorden, “hoeveel stroom loopt er daadwerkelijk door het lichaam?”.

De hoeveelheid stroom is afhankelijk van twee factoren, de weerstand en de spanning. De onderstaande afbeelding geeft de verhouding tussen de spanning (U), de stroom (I) en de weerstand (R). De spanning = stroom x weerstand.
uir

De spanning wordt door de intensiteitsknop op het APS apparaat geregeld, de weerstand wordt bepaald door het lichaam en vervolgens gaat er een stroom lopen door het lichaam die wordt bepaald door zowel de instelling van de intensiteitsknop op het APS apparaat als de weerstand van het lichaam.

Verschillende display waardes bij verschillende mensen?

Het kan dus heel goed zijn dat dat een gelijke instelling van van de intensiteitsknop bij verschillende een andere display waarde oplevert. Dit is uiteraard afhankelijk van de weerstand van de verschillende lichamen.

aps display 042

Lichaam 1 met een lagere weerstand kan een hogere waarde in het display veroorzaken met een gelijke intensiteitsknop.

Lichaam 2 met een hogere weerstand kan een lagere display waarde veroorzaken bij gelijke instelling van de intensiteitsknop.

Lichaam 2 met een hogere weerstand kan een lagere display waarde veroorzaken bij gelijke instelling van de intensiteitsknop.

 

Wat is het verschil tussen APS en TENS?

Hoewel APS Therapy en TENS allebij met stroom werken en met pijnbestrijding te maken hebben maar daar houdt het vergelijk op.

De onderstaande tabel geeft u een goed overzicht over de verschillen:

APS Therapy

TENS

Golfvorm APSAPS golf.
Lichaamseigen impuls. Een exacte imitatie van de signalen waarmee het lichaam zelf haar boodschappen doorgeeft aan het centraal zenuwstelsel en het centraal zenuwstelsel aan weefsel en organen.
Mono-fasisch = gelijkstroom
Stroomsterkte in microampères = MET (Microcurrent Electrical Therapy).
TENSTENS-golf in zijn meest gangbare vorm;
Lichaamsvreemde impuls.
Bi-fasisch = wisselstroom.
Stroomsterkte in milliampères
 Effect
  • Pijnstilling
  • Ontstekingsremming
  • Energiebevordering
Pijnblokkering
Hoe werkt het? Het celmembraan wordt juist extra gestimuleerd om actiepotentialen te geleiden. Opdat in het lichaam biochemische processen voor herstel en pijnvermindering in gang worden gezet en extra worden ondersteund. TENS is gebaseerd op de Gate-Control theorie. D.w.z TENS bewerkt door middel van ‘overprikkeling’ van de gevoelszenuwen een blokkade van de pijn. Het membraan van de zenuwvezel wordt “vastgezet”, waardoor de pijnprikkel de hersenen niet meer kan bereiken.
Effect op biochemische processen in het lichaam APS bevordert de productie van ATP = adenosine trifosfaat fors (500% – 800%). ATP speelt een hele belangrijke rol in de energie huishouding van het lichaam. Bovendien is uit wetenschappelijk onderzoek gebleken dat onder invloed van APS veel meer pijnstillende stoffen, zoals bèta-endorfine en leucine-enkefaline in het lichaam worden vrijgemaakt. TENS reduceert het ATP gehalte sterk. Door de hoge stroom wordt energie onttrokken aan het lichaam.
Dosering Bij APS ziet men, als het beter gaat, dat men de stroomsterkte zelfs minder hoog hoeft op te draaien, voordat men iets voelt. Het lichaam geeft zo zelf aan dat het aan een mindere prikkel voldoende heeft om het positieve effect te onderhouden. Tijdens de behandeling moet men de stroomsterkte steeds hoger draaien omdat er gewenning optreedt. Dit moet overigens ook om een blokkade van de pijn te bereiken. Maar dat betekent ook dat U steeds meer nodig heeft om minder pijn te ervaren.
Waarneming
(patiëntvriendelijkheid)
U mag hooguit even een lichte tinteling of prikkeling voelen; daarna wordt de stroomsterkte teruggedraaid tot U niets meer voelt. De prikkelsensatie kan als onprettig of zelfs pijnlijk ervaren worden.
Plaatsing Het specifiek behandelen van de pijnplek is niet altijd noodzakelijk, want bij b.v. vermoeidheidsklachten volstaat de basis behandeling van de rug in combinatie met de behandeling van het hele lichaam. Hierdoor vermindert de pijn in het hele lichaam zonder dat er een specifieke pijnplek wordt behandeld. Alleen lokaal toe te passen.
Behandeltijd Kortdurend, maximaal 32 minuten per dag. Langdurend, gehele dag dragend.

 

Welk APS apparaat kan ik het beste kiezen?

Als u op zoek bent naar een eigen APS apparaat is het belangrijk te weten of het APS apparaat voor uzelf (en eventueel familie) wilt gebruiken of dat u professioneel als therapeut met het APS apparaat wilt gaan werken.

Voor eigen gebruik adviseren we de APS MK 4, dit is het toestel wat uitermate geschikt is voor zelfbehandeling en heeft dezelfde eigenschappen als de APS MK 4 Pro. De APS MK 4 wordt startklaar geleverd maar heeft niet standaard alle accessoires die bij de MK 4 Pro wel standaard zitten maar die heeft u dan ook niet altijd nodig. Deze kunt u wel later ook los aanschaffen mocht u ze toch willen gebruiken.

Voor professioneel gebruik adviseren we de APS MK 4 Pro, dit toestel wordt helemaal compleet geleverd met alle gangbare accessoires en is u altijd van dienst bij elke mogelijke behandeling.