Hoe bepaal ik de beste behandelstand?

Voor dat de behandelstand bepaald kan worden moeten uiteraard eerst de elektroden aangebracht worden op het lichaam.

Hoe bepaal ik mijn behandelstand?

Daarna wordt het belangrijk om langzaam de intensiteit op te draaien tot het moment dat er bij één of meerdere elektroden een lichte tinteling ervaren wordt en draai vervolgens de intensiteit met de helft tot tweederde terug om de juiste behandelstand te verkrijgen.

Een voorbeeld:

aps display 030

In dit voorbeeld wordt de lichte tinteling ervaren bij 0.30

Vervolgens wordt de behandelstand bepaald door deze stand met de helft tot tweederde te reduceren. Dat betekent dat de waarde ergens tussen 0.10 en 0.15 zal komen te liggen.

aps display 013

In dit geval is 0.13 een goede behandelstand aangezien deze keurig tussen 0.10 en 0.15 ligt.

Leeftijdsafhankelijkheid

De behandelstand van het APS therapie apparaat is ook afhankelijk van uw leeftijd. Zo hebben we per leeftijdscategorie een maximale behandelstand bepaald. Hieronder worden de maximale behandelstanden weergegeven per leeftijdscategorie:

aps display 060

Bij een leeftijd tot 40 jaar wordt als maximale stand 0.60 aanbevolen.

Bij een leeftijd van 40 tot 60 jaar wordt als maximale behandelstand 0.40 aanbevolen.

Bij een leeftijd van 40 tot 60 jaar wordt als maximale behandelstand 0.40 aanbevolen.

Bij

Bij een leeftijd van 60 jaar en hoger wordt een maximale behandelstand van 0.20 aanbevolen.

Let op: Dit zijn maximaal aanbevolen behandelstanden, het beste resultaat wordt bereikt door de intensiteit te verhogen tot er een lichte prikkeling gevoeld wordt en vervolgens de waarde met de helft tot tweederde te reduceren.

Als men met een te hoge behandelstand de APS therapie toepast kan het voorkomen dat men te veel afvalstoffen vrij maakt wat kan resulteren in meer (spier)pijn. Mocht dit optreden dan is er geen schade ontstaan maar is het lichaam te hoog belast en is het aan te raden de volgende behandelingen op een lager niveau te behandelen.

Behandeling op het hoofd

Bij behandelingen op het hoofd adviseren we een maximale behandelstand van 0.05.

De maximaal aanbevolen behandelstand voor behandelingen op het hoofd bedraagt 0.05

De maximaal aanbevolen behandelstand voor behandelingen op het hoofd bedraagt 0.05

Ook voor deze behandeling geldt dat een te hoge behandelstand niet resulteert in beschadiging van het lichaam maar dat het mogelijk is dat u van een hogere behandelstand hoofdpijn, duizeligheid of misselijkheid ervaart. Dit komt door het vrijmaken van te veel afvalstoffen. Het is raadzaam dan wat extra water te drinken en de volgende behandelsessie wat lager te behandelen qua behandelintensiteit.

Posted in: APS Therapy - Algemeen