Over APS Therapy

Het ontstaan van APS Therapy

APS Therapy is een microstroom therapie die in begin jaren ’90 ontstaan is. Het toestel is uitgevonden naar aanleiding van een artikel over de ActiePotentiaal dat verscheen in medisch vakblad.

Met de nabootsing van de Actiepotentiaal heeft men goud in handen…

Niets bleek minder waar. Toen het prototype in 1992 een enorm effect bleek te hebben op het terugdringen van pijn was het APS Therapy toestel geboren. Inmiddels heeft de ontwikkeling van het toestel na het ontstaan een lange weg afgelegd en is het van pionierstoestel uitgegroeid tot een volwassen en gerenommeerd pijnbestrijdingstoestel. Er zijn na 20 jaar geen landen in de wereld waar het APS toestel niet in gebruik is.

Dit artikel is de impuls geweest voor Actie Potentiaal Simulatie, afgekort APS. Kort daarna is begonnen met het ontwikkelen van het welbekende APS apparaat. Het heeft even geduurd voordat het eerste werkende prototype gebouwd was uit de verzameling van 10 ontwerpen. Dit eerste model werd als eerste gebruikt om iemand te behandelen wiens beide ellebogen volledig verbrijzeld waren door een vliegtuigongeluk. De pijnverlichting die door deze behandeling bewerkstelligd werd was fenomenaal. Hier vinden we het moment van ontstaan van APS Therapy.

Prof. Chris Barnard raakte al kort na het ontstaan van APS Therapy betrokken

Prof. Chris Barnard

Al snel werden er meer testen gedaan en werden er meer apparaten gebouwd. Hierdoor bleef het ontstaan van APS niet onopgemerkt en kwamen er meer en meer geïnteresseerden, zo ook op een later tijdstip Prof. Chris Barnard (†). Vanaf dat moment heeft APS een enorme vlucht genomen. Prof. Barnard, die wereldwijd bekend stond als groot pionier in chirurgie, had in de zestiger jaren de eerste succesvolle open hart transplantatie verricht. Hij raakte enorm geïnteresseerd doordat hij leed aan artritis in de schouders en nek waardoor opereren nagenoeg onmogelijk werd.

Doordat Prof. Barnard in aanraking kwam met de APS therapie en zichzelf er mee ging behandelen ontdekte hij ook de enorme verbetering t.o.v. de klacht en kon hij zijn werkzaamheden als chirurg nog langere tijd voortzetten. In 1993 werd het eerste seriematige APS apparaat gebouwd dat aan een Amerikaanse arts werd gegeven. Het eerste apparaat dat ooit verkocht werd was aan een fysiotherapeut in Pretoria, Zuid Afrika.

Echter de eerste serie was erg beperkt omdat eerst bewezen moest worden of het apparaat wel voldeed aan alle gestelde eisen volgens de verschillende normen. Zo moesten verschillende instanties testen uitvoeren met de APS apparaten en dat moest op zowel technisch als klinisch vlak gebeuren.

Allereerst is de aanvraag bij de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) ingediend. Hier moest in eerste instantie aangetoond worden dat de apparatuur aan de IEC normen voldeed en vervolgens moest de effectiviteit aangetoond worden met klinische onderzoeken. 16 maanden later ontving APS destijds het FDA keur. Kort daarna volgden meer en meer internationale keurmerken.

Enkele jaren later, in 1998 om precies te zijn, was APS ook in bezit van het CE keur om de handel in Europa ook op te starten.

In 1998, zes jaar na het ontstaan, toen het apparaat zijn CE label ontving is het APS apparaat geïntroduceerd op de “International Invention Show” te Geneve in de divisie “Medical Equipment”, alwaar het APS apparaat als enorme vooruitgang in de medische wereld opgemerkt werd en werd, hetgeen resulteerde in de  gouden medaille voor dat jaar.

Ongeveer 12 jaar na het ontstaan is APS Therapy een Nederlands bedrijf geworden en wordt de apparatuur in Nederland vervaardig volgens de Europese standaards. Dit heeft ervoor gezorgd dat de bekendheid van de APS therapie een enorme vlucht heeft genomen. Ondanks het feit dat de APS produkten niet meer in Zuid Afrika vervaardigd worden heeft ook in Zuid Afrika APS een enorme toename in bekendheid gekregen doordat het Zuid Afrikaanse APS netwerk zich meer kan toeleggen op de ondersteuning van de APS therapie in Zuid Afrika.

Voor meer informatie: