Rand-36

  RAND-36 Vragenlijst

  LIJSTGEGEVENS

  Datum van invullen:

  Welke lijst vult u nu in?

  Uw behandelaar: Weet u zeker dat u de juiste therapeut gekozen heeft? ja

  Als u gebruik maakt van dit invulformulier stemt u er mee in dat deze gegevens anoniem voor onderzoek gebruikt mogen worden.

  PERSOONSGEGEVENS

  Naam:

  Geslacht:

   ManVrouw

  Geboortedatum:

  Adres:

  Postcode:

  Woonplaats:

  Uw e-mail:

  Uw telefoon:

  Klacht:

  ALGEMENE PIJNBELEVING

  Geef hier aan hoe u de pijn u ervaart naar aanleiding van de klacht. U kunt dit aangeven met een getal van 0 tot 10, waarbij 0 geen pijn is en 10 ondraaglijke pijn.

  012345678910

  VRAGENLIJST KWALITEIT VAN LEVEN (RAND-36)

  Toelichting:
  In deze vragenlijst wordt naar uw gezondheid gevraagd.
  Wilt u elke vraag beantwoorden door het juiste hokje aan te kruisen.
  Wanneer u twijfelt over het antwoord op een vraag, probeer dan het antwoord te geven dat het meest van toepassing is.

  Vraag 1.
  Wat vindt u, over het algemeen genomen, van uw gezondheid?

  Vraag 2.
  In vergelijking met een jaar geleden, hoe zou u nu uw gezondheid in het algemeen beoordelen?

  Vraag 3.
  De volgende vragen gaan over dagelijkse bezigheden.
  Wordt u door uw gezondheid op dit moment beperkt bij deze bezigheden?
  Zo ja, in welke mate?

   a. Forse inspanning zoals hardlopen, zware voorwerpen tillen, inspannend sporten

   b. Matige inspanning zoals het verplaatsen van een tafel, stofzuigen, fietsen

   c. Tillen of boodschappen dragen

   d. Een paar trappen oplopen

   e. Één trap oplopen

   f. Buigen knielen of bukken

   g. Meer dan een kilometer lopen

   h. Een halve kilometer lopen

   i. Honderd meter lopen

   j. Uzelf wassen of aankleden

  Vraag 4.
  Had u, ten gevolge van uw lichamelijke gezondheid de afgelopen 4 weken één van de volgende problemen bij uw werk of andere dagelijkse bezigheden?

   a. U heeft minder tijd kunnen besteden aan werk of andere bezigheden

  JaNee

   b. U heeft minder bereikt dan u zou willen

  JaNee

   c. U was beperkt in het soort werk of het soort bezigheden

  JaNee

   d. U had moeite met het werk of andere bezigheden (het kostte u bijvoorbeeld extra inspanning)

  JaNee

  Vraag 5.
  Had u, ten gevolge van een emotioneel probleem (bijvoorbeeld doordat u zich depressief of angstig voelde), de afgelopen 4 weken één van de volgende problemen bij uw werk of andere dagelijkse bezigheden?

   a. U heeft minder tijd kunnen besteden aan werk of andere bezigheden

  JaNee

   b. U heeft minder bereikt dan u zou willen

  JaNee

   c. U heeft het werk of anderen bezigheden niet zo zorgvuldig gedaan als u gewend bent

  JaNee

  Vraag 6.
  In hoeverre heeft uw lichamelijke gezondheid of hebben van emotionele problemen u de afgelopen 4 weken belemmerd in uw normale sociale bezigheden met gezin, vrienden, buren of anderen?

  Vraag 7.
  Hoeveel pijn had u in de afgelopen 4 weken?

  Vraag 8.
  In welke mate heeft de pijn u in de afgelopen 4 weken belemmerd bij uw normale werkzaamheden (zowel werk buitenshuis als huishoudelijk werk)?

  Vraag 9.
  De volgende vragen gaan over hoe u zich de afgelopen 4 weken heeft gevoeld. Wilt u bij elke vraag het antwoord aankruisen dat het beste aansluit bij hoe U zich heeft gevoeld?
  Hoe vaak gedurende de afgelopen 4 weken:

   a. Voelde u zich levenslustig?

   b. Voelde u zich erg zenuwachtig?

   c. Zat u zo erg in de put dat niets u kon opvrolijken?

   d. Voelde u zich kalm en rustig?

   e. Voelde u zich erg energiek?

   f. Voelde u zich neerslachtig en somber?

   g. Voelde u zich uitgeblust?

   h. Voelde u zich gelukkig?

   i. Voelde u zich moe?

  Vraag 10.
  Hoe vaak hebben uw lichamelijke gezondheid of emotionele problemen gedurende de afgelopen 4 weken uw sociale activiteiten (zoals bezoek aan vrienden of naaste familieleden) belemmerd?

  Vraag 11.
  Wilt u het antwoord kiezen da het beste weergeeft hoe juist of onjuist u elke van de volgende uitspraken voor uzelf vindt?

   a. Ik lijk gemakkelijker ziek te worden dan andere mensen.

   b. Ik ben net zo gezond als andere mensen die ik ken.

   c. Ik verwacht dat mijn gezondheid achteruit zal gaan.

   d. Mijn gezondheid is uitstekend.